รู้จักประกันสำหรับคนไม่ชอบประกัน
ที่คุณจะต้องชอบ

PRUsuper link ประกันชีวิตควบการลงทุน

ขอบคุณทุกความเห็นที่ทำให้เกิด

พรูซูเปอร์ ลิงค์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PRUsuper link

ประกันชีวิตควบการลงทุน

หนึ่งเดียวที่ครอบคลุม
ความคุ้มครองชีวิต การออม และการลงทุน

เงื่อนไข

  1. 1. รับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ในกรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
  2. 2. รับโบนัสในรูปแบบของการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้ สำหรับกรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยทุกปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  3. 3. สับเปลี่ยนกองทุนฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละกองทุน
  4. 4. การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับของกรมธรรม์และการถอนเงินบางส่วนอาจมีค่าธรรมเนียมได้
  5. 5. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ PRUSuper link ได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือ โทร. 1621
หรือ สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Unit Linked อื่นๆ ของพรูเด็นเชียลประกันชีวิตได้ที่นายหน้าประกันชีวิต